Om Företaget

Vår historia...

Hagby åkeri AB bildades av Sören Jansson år 1965. Sedan 2009 drivs företaget vidare av sönerna Fredrik och Daniel Jansson. Vi är idag fyra anställda i företaget, inklusive Fredrik och Daniel.

Hagby åkeri är delägare i Mellansvenska logistiktransporter AB (MLT) och Upplands schakt Ek. förening.
Vi är medlemmar i Sveriges åkeriföretag och har därigenom anslutit oss till Fair transport, som är branschen sätt att synliggöra hållbara transporter. Vi är även medlemmar i ME Maskinentreprenörerna, som är branschorganisation för maskinentreprenörerna.